Geologia [lit]

Wykształcenie litologiczne utworów geologicznych okolic Włoszczowy
(Foto. D. Wieczorek)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jura, Jura górna, Kimeryd
wapienie; Pasmo Przedborsko-Małogoskie, okolice Oleszna
wapienie z ooidami; Pasmo Przedborsko-Małogoskie, okolice Świdna i Woli Świdzińskiej
wapienie; Pasmo Przedborsko-Małogoskie, okolice Stojewska


------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kreda, Kreda dolna, Alb
piaski, piaskowce kruche i rozsypliwe, spongiolity; Pasmo Przedborsko-Małogoskie, Cieśle
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kreda, Kreda górna, Mastrycht
opoki, opoki margliste, margle, piaskowce margliste; okolice Kurzelowa; st. 2opoki, margle; Włoszczowa-Łachów------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neogen
---

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Czwartorzęd, Plejstocen, Kompleks środkowopolski
---

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Czwartorzęd, Plejstocen, Kompleks północnopolski, Zlodowacenie Wisły
piaski rzeczne tarasów nadzalewowych; dolina Czarnej, okolice Żeleźnicy-Zamościa

piaski rzeczne tarasów nadzalewowych; dolina Zwleczy, okolice Gościencina


------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Czwartorzęd, Czwartorzęd nierozdzielony
piaski eoliczne, piaski eoliczne w wydmach - okolice Dąbrówki k. Czostkowa
 

piaski eoliczne, piaski eoliczne w wydmach - Chotów

piaski eoliczne, piaski eoliczne w wydmach - okolice Beliny


piaski eoliczne, piaski eoliczne w wydmach - okolice młyna Nadolnikpiaski eoliczne, piaski eoliczne w wydmach - lasy na SW od Kurzelowapiaski eoliczne, piaski eoliczne w wydmach - okolice Żelisławic------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Czwartorzęd, Plejstocen, Holocen
piaski rzeczne tarasów zalewowych; dolina Czarnej, okolice Żeleźnicy-Zamościa


piaski rzeczne tarasów zalewowych; dolina Jeżówki, okolice Nadolnika