Geologia [sk]

Skamieniałości
(Foto. D. Wieczorek)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Okolice Kurzelowa (st. 1)
Mezozoik, Kreda, Kreda górna, Mastrycht, Mastrycht dolny

Brachiopoda

Belemnitida

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Okolice Kurzelowa (st. 2)
Mezozoik, Kreda, Kreda górna, Mastrycht, Mastrycht dolny

Ammonitida

Brachiopoda

Kanał żerowiskowy lub Porifera

Ammonitida------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Okolice Woli Wiśniowej (st. 3)
Mezozoik, Kreda, Kreda górna, Mastrycht, Mastrycht dolny

X

Brachiopoda

Kość?

Porifera

X

Mollusca

X

Porifera

Porifera

X

Ammonitida

X

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Okolice Włoszczowy (st. 4)
Mezozoik, Kreda, Kreda górna, Mastrycht, Mastrycht dolny

Brachiopoda

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Okolice Ostrowa (st. 5)
Mezozoik, Kreda, Kreda górna, Kampan

Mollusca
 
 
 

 Echinoidea
 


 


Ammonitida