Pomniki przyrody

Pomniki przyrody
Pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

Topola czarna (Populus nigra) we Włoszczowie; lokalizacja;
nr 366 w rej. RDOŚ; utworzony 30-12-1996; obwód 502 cm; A.D. 2017 (Foto. D. Wieczorek)
--------------------------------------------------------------------------------
Dęby szypułkowe (Quercus robur) w rejonie dawnej leśniczówki Dronowe Niwy koło Kurzelowa; lokalizacja;
nr 72 w rej. RDOŚ; utworzony 07-01-1960; wiek 300-400 lat; A.D. 2017 (Foto. D. Wieczorek)


--------------------------------------------------------------------------------
Lipy drobnolistne (Tilia cordata) przy kościele w Czarncy; 4 drzewa; lokalizacja;
nr 297 w rej. RDOŚ; utworzony 04-12-1991; wiek -; wysokość - 25 m; A.D. 2017 (Foto. D. Wieczorek)--------------------------------------------------------------------------------
Lipy drobnolistne (Tilia cordata) w parku w Czarncy; 6 drzew; lokalizacja;
nr 296 w rej. RDOŚ; utworzony 04-12-1991; wiek -; wysokość - 25 m; A.D. 2017 (Foto. D. Wieczorek)