2005-2006 [szp]

Spotkania z przyrodą
(Foto. D. Wieczorek)

Okolice Motyczna
Łąki na Belinie
Łąki koło Kopca św. Jana we Włoszczowie
Okolice Krasocina (PP-M)Pola na północ od Żelisławic

Okolice Jeżowic

Czajka (Vanellus vanellus) okolice Kopca św. Jana we Włoszczowie i Krasocina (PP-M)